Naše služby

Arriva Express

Arriva Express

Spustili jsme nové linky Olomouc - Prostějov - Brno a Přerov - Kroměříž - Brno.

Úplná uzavírka silnice - Horní Štěpánov

Úplná uzavírka silnice - Horní Štěpánov
Od: 9. 4. 2018 - 04:00
Do: 31. 8. 2018 - 23:00

V termínu od 9.4.2018 do 31.8.2018 bude úplně uzavřena silnice III/36618 – Horní Štěpánov - průtah obce. Důvodem uzavírky je realizace stavby „Silnice III/37354 a III/36618 – Horní Štěpánov“.

ARIVA MORAVA a.s. oblast Olomouc projíždí uzavřeným úsekem linkami VLD 780435 Ptení – Protivanov – Horní Štěpánov, 780436 Prostějov – Ptení – Horní Štěpánov a 780444 Konice – Skřípov – Horní Štěpánov.

Pod dobu úplné uzavírky silnice III/36618 v úseku přibližně od firmy V.FRAAS po Obecní úřad budou linky 780435, 780436 a 780444 jezdit po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Horní Štěpánov, Nové Sady po silnici III/36618 s odbočením vpravo u „bytovky“ na místní komunikaci. Dále po MK, účelové komunikaci farmy, kolem rybníka, hřbitova na silnici III/37354 a na křižovatku se silnicí III/36618. Dál po stávající trase. Objízdná trasa je obousměrná. Zastávka Horní Štěpánov, u rybníka bude přemístěna na náhradní zastávku u „bytovky“ a zastávka Horní Štěpánov, bude přemístěna na silnici III/37354 v blízkosti kostela sv. Vavřince. U spojů lze předpokládat zpoždění cca 1-2 minuty.

Za komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se cestujícím předem omlouváme.