Arriva Express

Spustili jsme nové linky Olomouc - Prostějov - Brno a Přerov - Kroměříž - Brno.

Uzavírka silnice Dubčany - Slatinice

Uzavírka silnice Dubčany - Slatinice
Od: 16. 4. 2018 - 04:00
Do: 15. 9. 2018 - 22:00

V termínu od 16.dubna 2018 do 15.září 2018 bude úplně uzavřena silnice II/449 – Dubčany-Senice na Hané-Náměšť na Hané-Drahanovice-Slatinice. Důvodem uzavírky je realizace stavby „Rekonstrukce silnice II/449 křižovatka se silnicí II/336 – MÚK Unčovice“.

ARRIVA MORAVA a.s., oblast Olomouc projíždí uzavřeným úsekem linkou VLD 890311 Litovel - Slatinice.

Stavba bude rozdělená na 3 úseky. Práce na jednotlivých úsecích budou realizovány ve stejném termínu.

První stavbou je most - propustek na silnici II/449 u obce Dubčany. Druhou stavbou je úsek silnice II/449 od konce obce Senice na Hané po Loučany. Třetí stavbou je úsek Drahanovice, Na Nové až Slatinice. U tohoto úseku bude křižovatka silnic II/449 a II/448 průjezdná pro přímý směr, tj. Olomouc – Konice a obráceně Konice – Olomouc.

Linka 890311 bude vedena po objízdné trase. Ta povede z Litovle až do Dubčan po trase dle licence. V Dubčanech po obsloužení zastávky a otočení se v blízkosti čističky pojede zpět na Odrlice a následně do Senice na Hané.  Ze zastávky Senice na Hané, kulturní dům přes místní část Kout na silnici zemědělského družstva. Po této silnici až do Náměště na Hané (ulice Fučíkova) a dál na zastávku Náměšť na Hané, náměstí. Z Náměště na Hané dle licence do Loučan a dál přes Loučany, Těšetice a Luběnice do Slatinic. Objízdná trasa je obousměrná.  Zastávka Senice na Hané, kulturní dům bude přemístěna na náhradní zastávku v blízkosti ObÚ a prodejny COOP. Zastávka Náměšť na Hané, Biskupství bude přemístěna na náhradní zastávku na objízdné trase v Náměšti na Hané. Zastávka Loučany, Hliníky bude u spojů 3, 4 a 5 nahrazena zastávkou Loučany, čekárna. Zastávky Drahanovice, Na Nové a Drahanovice, železniční stanice budou zrušeny bez náhrady. Spoje 1 a 2 budou mít konečnou / výchozí zastávku Loučany, Hliníky. Na lince bude v platnosti výlukový jízdní řád.

V termínu 16.4.2018 – 6.5.2018 bude autobusům umožněn průjezd úsekem Senice na Hané  -  Loučany. V tuto dobu bude realizována oprava silnice zemědělského družstva.

Za komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se cestujícím předem omlouváme.