Naše služby

Pronájem autobusů

Arriva Express

Spustili jsme nové linky Olomouc - Prostějov - Brno a Přerov - Kroměříž - Brno.

Uzavírka silnice Kovákov - Mariánské Údolí

Od: 19. 3. 2018 - 00:00
Do: 8. 4. 2018 - 23:59

V termínu od 19. 3. 2018 do 8. 4. 2018 bude úplně uzavřena silnice III/44318 Z Kovákova do Mariánského Údolí. Důvodem uzavírky je realizace stavby „Mrsklesy – výstavba chodníku a cyklostezky z Kovákova do Mariánského Údolí“.

ARRIVA MORAVA a.s. oblast Olomouc projíždí uzavřeným úsekem linkami VLD 891343 Olomouc – Velká Bystřice – Hlubočky, 891348 Olomouc – Grygov – Velký Týnec – Hlubočky, 891349 Hlubočky – Velký Újezd – Tršice a 891350 Hlubočky – Tršice – Lazníky. Po dobu úplné uzavírky 19. 3. 2018 – 8. 4. 2018 pojedou linky po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Mrsklesy, kulturní dům / Mrsklesy, křižovatka po silnici III/44318 směr Kovákov. Na křižovatce silnic před obcí Kovákov se odbočí vlevo na účelovou komunikaci do Velké Bystřice kde se napojí na silnici III/44317 do Mariánského Údolí. Objízdná trasa je obousměrná. U spojů bude docházet ke zpoždění cca 3 minuty.

Po dobu úplné uzavírky bude zastávka Mrsklesy, Kovákov přemístěna na náhradní zastávku v blízkosti výše uvedené křižovatky (III/44318 a účelová komunikace).

Za komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se cestujícím předem omlouváme.