Naše služby

Pronájem autobusů

Arriva Express

Spustili jsme nové linky Olomouc - Prostějov - Brno a Přerov - Kroměříž - Brno.

Uzavírka silnice - obec Měrotín

Uzavírka silnice - obec Měrotín
Od: 18. 9. 2017 - 04:00
Do: 15. 12. 2017 - 23:00

V termínu 18. září 2017 – 15. prosince 2017 bude uzavřena silnice III/37310 – průtah obcí Měrotín. Důvodem uzavírky je realizace akce „Oprava silnice III/37310 – průtah obcí Měrotín“.

ARRIVA MORAVA a.s. projíždí uzavřeným úsekem silnice III/37310 linkami VLD 890772 Litovel – Bouzov, 890773 Litovel – Luká – Konice, 890778 Litovel – Mladeč – Měrotín – Nové Zámky, 890780 Litovel – Luká, Javoříčko – Luká – Bohuslavice.

Po dobu uzavírky bude dopravní obslužnost obce Měrotín zajištěna pouze příjezdem do obce od Mladče. Stávající autobusová zastávka Měrotín, náves bude přemístěna k přenosnému označníku umístěnému na parkovišti u hřbitova. Do obce nebudou zajíždět linky 890773 a 890780. Spoje těchto budou částečně nahrazeny vybranými spoji linek 890772 a 890778.

Na linkách 890772, 890773, 890778 a 890780 budou v platnosti objížďkové jízdní řády.

Za komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se cestujícím předem omlouváme.