Naše služby

Školicí středisko

Arriva Express

Spustili jsme nové linky Olomouc - Prostějov - Brno a Přerov - Kroměříž - Brno.

Uzavírka ul. 9. května v Přerově

Uzavírka ul. 9. května v Přerově
Od: 2. 8. 2017 - 04:00
Do: 29. 10. 2017 - 23:00

Aktualizováno. V termínu od 10.7.2017 do 29.10.2017 bude z důvodu rekonstrukce silnice postupně v 5 etapách uzavřena ul.9. května v Přerově.

Po dobu úplné a částečné uzavírky budou linky 920008, 920015, 920018, 925103, 925104, 925112 vedeny takto:

  1. Etapa 2.8.2017 – 20.8.2017

Linky POD ve směru z Přerova budou vedeny po objízdné trase ze zast. „Přerov,aut.st“ ul. Tovární (III/04721), Gen. Štefánika (I/55) a dále dle platných JŘ a licencí. Vlivem objízdné trasy budou zrušeny zastávky „Přerov,Jižní čtvrť“ a „Přerov,ČSAD-STS“. V opačném směru po sil. I/55, I/55A a dále dle JŘ a licencí. Vlivem objízdné trasy bude zrušena zast. „Přerov,ČSAD-STS“.

Linky MHD budou vedeny takto:

1) 925104 nebude touto etapou nijak dotčena

2) 925103 a 925112 ve směru na Lověšice ze zast. „Přerov,Újezdec,kopec“ po MK Hlavní, ul. 9.května (III/0555), Durychova (I/55), Gen. Štefánika (I/55) na sil. III/0557 a dále dle JŘ a licencí. V opačném směru budou spoje vedeny ul. Gen. Štefánika (I/55), I/55A, ul. 9. Května a dále dle JŘ a licencí. Spoj. č. 22 linky 925112 z důvodu dalšího opožďování spojů neobslouží místní část Újezdec.

U těchto spojů tak budou vlivem objízdné trasy zrušeny zast. „Přerov,Újezdec,kopec“ „Přerov,Újezdec,střed“ a „Přerov,ČSAD-STS“.

  1. Etapa 21.8.2017 – 21.9.2017

Linky POD ve směru z Přerova nebudou touto etapou nijak dotčeny.

Linky POD ve směru do Přerova i všechny dotčené linky MHD budou vedeny stejně jako při 2. Etapě s tím rozdílem, že spoj č. 13 linky 925103 bude veden ze zast. „Přerov,Újezdec,kopec“ MK Hlavní, ul. 9.května (III/0555), MK Nivky, Gen. Štefánika (I/55), I/55A a dále dle JŘ a licencí. U tohoto spoje bude navíc zrušena zast. „Přerov,ČSAD-STS.

  1. Etapa 22.9.2017 – 27.10.2017

Všechny linky POD i MHD budou vedeny stejně jako při 3. Etapě s tím rozdílem, že linka 925104 bude vedena ve směru ze zast. „Přerov,ČSAD-STS“ ul. 9.května (III/0555), MK Nivky, Gen. Štefánika (I/55), I/55A a dále dle JŘ a licencí.

  1. Etapa 28.10.2017 – 29.10.2017

Linky POD budou vedeny jako při 2. Etapě.

Linka MHD (925112) ve směru na Lověšice ze zast. „Přerov,Jižní čtvrť“ po MK Hlavní, ul. 9.května (III/0555), kde bude naproti prodejny Suzuki umístěna náhradní zastávka pro Újezdec, poté se autobus otočí v křižovatce ul. 9. Května a I/55A Durychova (I/55), Gen. Štefánika (I/55) na sil. III/0557 a dále dle JŘ a licencí. Vlivem objízdné trasy bude zrušena zast. „Přerov,ČSAD-STS“, „Přerov,Újezdec,kopec“ a „Přerov,Újezdec,střed“. Objízdná trasa je obousměrná.