Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V souvislosti s novelou zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, (§ 14) vznikla v letošním roce společnostem nová informační povinnost ohledně možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Informujeme Vás tedy, že v případě, kdy dojde mezi námi a cestujícím ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: W_EjGK7g45pJ
Web: adr.coi.cz