O společnosti

ARRIVA MORAVA a.s. je největším autobusovým dopravcem v České republice s více než 1 300 zaměstnanci a takřka 800 autobusy.

Základní činnosti společnosti:

  • veřejná linková doprava,
  • městská hromadná doprava,
  • příležitostná osobní doprava,
  • smluvní doprava zaměstnanců,
  • drážní doprava.

Společnost poskytuje prostřednictvím svých dopravních kanceláří prodej jízdenek na mezinárodní autobusové linky, prodej letenek, prodej lodních a trajektových lístků, směnárenské služby a další.

Společnost má od roku 1998 zaveden a udržován systém řízení jakosti dle norem EN ISO 9001.