Historie

1949: Založení národního podniku ČSAD Ostrava.

1993: Privatizace podniku - vznik ČSAD Ostrava a.s.

1998: Zavedení systému řízení kvality dle norem řady ISO 9000 při provozování mezinárodních autobusových linek.

1999: Vyčlenění části podniku - osobní doprava do společnosti ČSAD BUS Ostrava a.s., kapitálový vstup Connex Transport AB.

2001: Zavedení systému řízení kvality dle norem řady ISO 9000 při provozování vnitrostátní a  zahraniční autobusové dopravy.

2002: Změna obchodního názvu na Connex Morava a.s., zahájení provozování drážní dopravy.

2005: Zavedení systému řízení kvality dle norem řady ISO 9000 při provozování drážní dopravy.

2008: Fúze se společností BUS Slezsko a.s. a následná změna obchodní firmy na Veolia Transport Morava a.s

2013: Společnost Veolia Transdev Central Europe (VTCE) se stala součástí skupiny Arriva po akvizici firmou Deutsche Bahn, mateřskou společností společnosti Arriva, změna obchodního názvu firmy na ARRIVA MORAVA a.s.