MHD Třinec

Městskou hromadnou dopravu v Třinci provozujeme na 17 linkách, což ročně činí cca 1 308 tis. ujetých kilometrů.

Jízdní řády | Platný tarif | Mapa sítě linek


Základní jízdné

Druh jízdenky Obyčejné jízdné Zlevněné jízdné Žákovské jízdné Studentské jízdné
papírová 12 Kč 6 Kč 4 Kč 9 Kč
karta1) 9 Kč 4 Kč 3 Kč 6,70 Kč

1) přestupní čas 30 minut

Mapa města