Nákup elektrobusů MHD Třinec - IROP ERDF

Nákup elektrobusů MHD Třinec - IROP ERDF
Nákup městských nízkopodlažních bateriových autobusů pro MHD Třinec - IROP pro místní rozvoj

Dotované projekty nákupu vozidel:  ARRIVA MORAVA a.s. 

IROP_CZ_RO_B_C RGB

 

Nákup městských nízkopodlažních bateriových autobusů - IROP Evropský fond pro místní rozvoj

Název projektu: Nákup městských nízkopodlažních bateriových autobusů pro ARRIVA MORAVA

Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001454

Žadatel: ARRIVA MORAVA a.s.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj

Popis projektu: Cílem projektu je jednak snížit emise produkované vozidly městské hromadné dopravy v Třinci, tak také zlepšit přístup ke službám v dopravě všem skupinám obyvatel.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Dotace ze strukturálního fondu ERDF (Evropský fond pro místní rozvoj) činila 114,7 mil. Kč.

Tento projekt je zaměřen na pořízení 10 kusů nízkopodlažních bateriových autobusů, jako náhrady za stávající nevyhovující dieselové vozy.  Tyto autobusy jsou zcela nízkopodlažní, vybavené výklopnou plošinou pro nástup cestujících na invalidním vozíku a informačním systémem pro sluchově a zrakově postižené občany s vazbou na povelový vysílač nevidomého. Vozidla jsou nasazena na linky MHD Třinec.