Renovace vozového parku - ROP Moravskoslezsko

Renovace vozového parku - ROP Moravskoslezsko
Renovace vozového parku pro příměstskou hromadnou dopravu - ROP Moravskoslezsko

Dotované projekty nákupu vozidel: ARRIVA MORAVA a.s.

 

banner_Moravskoslezsko


Renovace vozového parku pro příměstskou hromadnou dopravu

Název projektu: Renovace vozového parku pro příměstskou hromadnou dopravu

Registrační číslo: CZ.1.10/1.3.00/04.00933

Žadatel: Veolia Transport Morava a.s.

Poskytovatel dotace: Strukturální fondy EU, Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Popis projektu: V letech 2011 až 2013 pořídila společnost Veolia Transport Morava a.s. celkem 44 autobusů za cenu 189,59 mil. Kč s dotačním přispěním z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, které činilo 40 % z ceny autobusů.

Bylo pořízeno 30 autobusů typu SOR CN 10,5 a 14 autobusů typu CROSSWAY LE 12 m.

Všechny autobusy jsou částečně nízkopodlažní s motory splňujícími přísné emisní limity EURO 5, což přispívá ke snížení emisí produkovaných autobusy provozovanými v Moravskoslezském kraji.

Nová vozidla jsou vybavena výklopnou plošinou pro nástup cestujících na invalidním vozíku a informačním systémem pro sluchově a zrakově postižené občany s vazbou na povelový vysílač nevidomého.

Vozidla jsou nasazena na páteřní linky dopravce na Ostravsku, Novojičínsku, Třinecku a Bruntálsku. Díky pořízení nových vozidel mohl dopravce zavést řadu garantovaných bezbariérových spojů, u kterých je vždy zaručeno nasazení bezbariérového vozidla.